Profesní školení

Vstupní školení

Řidiči, kteří získají řidičská oprávnění D, DE, D1, D1E po 10.9.2008 a skupiny C, CE, C1, C1E po 10.9.2009 získají nový profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a závěrečné zkoušky.

rozsah školení (hodin)

VĚK
18 21 23
C, CE 280 140 140
D, DE - 280 140
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E - 140 140

Učební osnova

  • pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
  • dopravní předpisy jiných států
  • teorie zásad bezpečné jízdy
  • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
  • technika současných motorových vozidel
  • vliv pneumatik na bezpečnost
  • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
  • základní znalosti s manipulací s nebezpečným zbožím
  • mezinárodní doprava

Řidiči, kteří absolvovali vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a kteří chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění. Podle vyhlášky č.156/2008 Sb. to znamená 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku.

Na závěr všech druhů vstupních školení vydá akreditované školící středisko potvrzení o absolvování kurzu. S tímto potvrzením pak nárokuje řidič zkoušku u obecního úřadu s rozšířenou působností osobně.

Zkoušku k získání Průkazu profesní způsobilosti řidiče provádí obecní úřad s rozšířenou působností v místě působiště akreditovaného školícího střediska.

Za zkoušu vybírá OÚ jednotný poplatek 700,- Kč.


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY