Vyhlášky a nařízení vlády

Informace převzaty ze stránek Ministerstva dopravy ČR.

  • Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, nabývá účinnosti 1.7.2007 (vyhlášena v částce 47/2007).
  • Vyhláška č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním informačním systému, nabývá účinnosti 1.3.2007 (vyhlášena v částce 2/2007)
  • Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, nabývá účinnosti 17.5.2006 (vyhlášena v částce 73/2006)
  • Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), nabývá účinnosti 1.6.2004 (vyhlášena v částce 89/2004), vyhláška č. 253/2007 Sb., kterou se mění vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (č. 277/2004 Sb.), a která nabude účinnosti dne 1.12.2007
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Vyhláška č. 30/2001 Sb. je účinná od 3.11.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, je účinná od 27.5.2003 (vyhlášena v částce 58/2003), vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena v částce 65/2006), vyhláška č.507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti 1.1.2007 (vyhlášena v částce 165/2006), Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je účinná od 1.7.2008 (vyhlášena v částce 65/2008)
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Vyhláška č. 31/2001 Sb. je účinná od 31.1.2001 (vyhlášena v částce 11/2001), vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. - Účinnost od 1.5.2004, vyhláška č. 154/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/20001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, vyhláška č. 194/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znaní pozdějších předpisů, je účinná od 13.4.2006 (vyhlášena v částce 65/2006)
  • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod (vyhlášena v částce 11/2001)
  • Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterou se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněných zvláštním výstražným světlem modré barvy, je účinné od 27.3.2001 (vyhlášeno v částce 44/2001)

Ostatní zákony, novely a vyhlášky Ministerstva dopravy v silniční dopravě...

Pro prohlížení stažených dokumentů je potřeba mít nainstalovaný prohlížeč PDF dokumentů Adobe Acrobat reader. Pokud tento nainstalovaný nemáte, pokračujte na tento odkaz zde.

KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY