Skupina C

věková hranice 18 let

..opravňuje k řízení motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg (tj. nákladní automobily s výjimkou motorových vozidel určených pro přepravu osob). Za vozidlo smí být připojeno přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg.

Podmínky:

  • žadatel musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Ceny a případné slevy neleznete zde v aktuálním ceníku.

KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY