Skupina A (neomezená)

věková hranice 21 let

...opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem, nebo bez něj:

  • nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg.
  • Lze získat kompletním kurzem pokud žadatel splňuje věkovou hranici ke dni ukončení výcviku, nebo
  • žadatel může vykonat doplňkovou zkoušku pokud je držitelem řidičského oprávnění skupiny A(omezené do 25kW), doplňková zkouška je jen z praktické části.
  • Příprava na doplňkovou zkoušku a rozsah přípravy je dán dohodou mezi zákazníkem a autoškolou.
Ceny a případné slevy neleznete zde v aktuálním ceníku.

KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY