Referentské školení

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o řidiče (zaměstnance, nebo podnikatele), který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého na pozemních komunikacích, ale například i o řidiče (zaměstnance, nebo podnikatele), který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Obsah školení

Aktuální témata, týkající se změn podmínek a předpisů upravujících chování řidičů a dalších účastníků, nebo účast vozidel na pozemních komunikacích a další...

Důležitý odkaz pro hasičské sbory všechn typů.


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY