Profesní školení

Školení se týká...

...řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie, kteří vykonávájí závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

Nevztahuje se na řidiče...

  • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h
  • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky
  • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv. Doplňující vyjímka pro řidiče HZS (zejména poslední odstavec), viz tento odkaz.
  • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
  • vozidel ve zkušebním provozu
  • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona
  • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče
  • vozidel používaných pro vlastní potřebu
  • zemědělských a lesnických traktorů

Druhy školení


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY