Defenzivní jízda

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech, se kterými se v silničním provozu pravidelně setkává, o tom, jaké nebezpečí hrozí ostatním účastníkům silničního provozu a jak přizpůsobit své chování vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel jí řešit.

Forma školení

Školení sestává ze dvou částí. Z teoretické části, která probíhá na učebně pro všechny účastníky společně a z praktické části, kde je již věnována indivuální péče každému účastníkovi. Praktická část je rozdělena do dvou fází, kdy v první fázi probíhá praktická jízda ještě před teoretickou výukou bez zásahu instruktora a druhá jízda probíhá po absolvování teoretické čísti již se zásahem instruktora do průběhu jízdy.


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY