Výcvik řidičů

Příslušnou kategorii vyberte v levém menu
  • Délka trvání kursu závisí na zvoleném druhu výuky a výcviku.


  • Možností jsou individuální kurzy, umožňující přípravu v časech, které vyhovují právě Vám.


  • Výukou a výcvikem provázejí zkušení a trpěliví instruktoři, kteří Vás zároveň připraví na závěrečné zkoušky příslušné kategorie.


  • Našim zákazníkům poskytujeme učebnice a výukové materiály v tištěné, ale i elektronické podobě za zvýhodněné ceny.


  • Teoretickou výuku provádíme ve vlastních učebnách, převážně v mimopracovní a mimoškolní dobu (ve večerních hodinách, případně v době dle přání zákazníka).


  • Řidičské oprávnění může získat každý, kdo dosáhl věku, který je stanoven zákonem pro určitou skupinu řidičského oprávnění. Minimální dosažený věk je uváděn v informacích u jednotlivých skupin. Zařadit do kurzu lze však ještě před dovršením předepsaného věku. V den ukončení výuky a výcviku, musí žadatel dosáhnout předepsaného věku pro příslušnou skupinu.


  • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje Váš praktický lékař, který potvrzuje Posudek o zdravotní způsobilosti (viz. Jak začít).


  • Řidičský průkaz vydává příslušný Obecní úřad s rozšířenou působností v místě bydliště, nejpozději do 20 dnů od podání žádosti o vydání.


Vyzkoušet si testy příslušné skupiny nanečisto


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY