Vrácení řidičského průkazu

Na vrácení řidičského průkazu není nařízen žádný výcvik ani výuka, postačí samotné přezkoušení z odborné způsobilosti, které musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského průkazu v plném rozsahu pro všechny skupiny řidičského oprávnění. V případě potřeby je možnost absolvování teoretické, nebo praktické části pro danou skupinu řidičského oprávnění. Rozsah teorie a četnost praktických jízd si dohodnete s autoškolou dle Vašeho přání. Je však na zvážení každého z Vás, jestli ano či ne.

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci.

Podmínky pro vrácení:

  • Uplynutí lhůty 12 měsíců po dosažení plného počtu 12 bodů.
  • Po zmírnění trestu zákazu činnosti, prominutím zbytku trestu.


Nutno doložit:


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY