Kondiční jízdy

Kondiční jízdy, jsou určeny pro řidiče, kteří již vlastní řidičské oprávnění, ale z různých důvodů nemají dostatečnou praxi v řízení motorového vozidla. Takovým příkladem může být řízení vozidla v provozu s menší hustotou a nyní například z důvodu zaměstání musejí ovládat svůj automobil ve městech s velkým provozem, nebo mají delší přestávku v řízení.

V první fázi je vybrána lokalita s méně hustým provozem, případně cvičiště, kde si osvojíte základní úkony spojené s řízením vozidla. Po zvládnutí těchto podmínek, se přechází k "tréninku" v hustším provozu.

Souběžně s praktickým výcvikem, je součástí i opakování znalostí právních předpisů o silničním provozu.


KONTAKT   ZAJÍMAVÉ ODKAZY